Capella OldSkool 2

In februari 2022 komt Capella Sine Nomine weer met een nieuw OldSkool project! Net als twee jaar geleden staan ook deze concerten in het teken van Oude Muziek. Zo zingen we werken van drie meesters uit de Renaissance; Byrd, di Lasso en da Victoria. En ook dit keer bestaat het koor uit een bezetting van 11 heren en 6 dames.

Op 20 februari om 19.00 uur zijn we te horen tijdens de Avond Muziek in de Dorpskerk in Kethel. Op 26 en 27 februari geven wij concerten in Brielle en Den Haag. Tijdens de dienst en de concerten wordt er rekening gehouden met de op dat moment geldende coronamaatregelen.

We hopen jullie weer snel te zien bij één van onze concerten!

20 februari | 19.00 uur | Dorpskerk in Kethel/Schiedam
26 februari | 20.00 uur | Sint-Catharijnekerk in Brielle
27 februari | 15.00 uur | O.L.V. Hemelvaartkerk in Den Haag

Memento Mori

In het najaar van 2021 gaat Capella Sine Nomine eindelijk weer concerten geven!

In samenwerking met de Duitse acteur Hans Radloff gaan we het geweldige Totentanz van Distler uitvoeren. Het werk bestaat uit veertien “Spruchmotetten” afgewisseld door gesproken teksten tussen de Dood en zijn slachtoffers.

Naast Totentanz zingen wij ook The Funeral Ikos van Tavener, Agnus Dei (uit Requiem) van Sixten, The Beatitudes van Mealor en How they so softly rest van Willan.

16 oktober | 15.00 uur | Sint-Cathrien | Eindhoven
23 oktober | 20.00 uur | OLV Hemelvaartkerk | Den Haag
24 oktober | 15.15 uur | Sint-Lambertuskerk | Rotterdam
31 oktober | 15.00 uur | Bonifaciuskerk | Alphen aan den Rijn

Capella OldSkool

Capella Sine Nomine gaat terug naar haar roots met OldSkool! Met een kleine bezetting bestaande uit 11 heren en 5 dames gaan we het Officium Defunctorum van Tomás Luis de Victoria uit ons allereerste CSN project opnieuw uitvoeren. Ditmaal in combinatie met prachtige motetten van Dering en Sweelinck. Een uur lang oude muziek zingen is uitdagend voor de zanger en de luisteraar, maar zoals elk project van Capella Sine Nomine, is ook deze niet te missen! Zet de concertdata dus maar snel in de agenda:

Zondag 23 februari 2020 | 19:00 uur | Dorpskerk | Kethel
Zaterdag 29 februari 2020 | 20:00 uur | OLV Hemelvaartkerk | Den Haag

O Sacrum Convivium | Jan Pieterszoon Sweelinck
Ave Verum Corpus | Richard Dering
Factum est Silentium | Richard Dering
Officium Defunctorum | Tomás Luis de Victoria

Gifts for a Baby King

Gifts for a Baby King | Ons allereerste kerstconcert!

Capella Sine Nomine is uitgenodigd door de Stichting Orgel Elandstraatkerk om op 15 december 2019 een kerstconcert te geven in de prachtige Elandstraatkerk in Den Haag. Dit zal de eerste keer zijn dat CSN kerstmuziek gaat zingen, dus het gaat één groot feest worden!

Het is een concert in samenwerking met organist Bert den Hertog. We zullen gezamenlijk het feestelijke A Gallery Carol van Gardner uitvoeren. Verder zingen wij prachtige a capella motetten en zal Bert mooie solostukken op het orgel spelen.

Het concert begint om 15:00 uur en de toegang bedraagt € 10,- incl. consumptie (tot 15 jaar gratis).

PROGRAMMA

O Magnum Mysterium | Francis Poulenc
Es ist ein Ros entsprungen | Sven-David Sandström
Silent Night | Jonathan Rathbone
Gabriel’s Message | Jim Clements
The Three Kings | Jonathan Dove
Ave Maria | Franz Biebl 
A Gallery Carol | John Gardner (met orgel)

No Strings Attached

Wie heeft een orkest nodig als je Capella Sine Nomine hebt?

Capella Sine Nomine komt in oktober 2019 weer met een nieuw programma: “No Strings Attached”. Deze keer zullen zij prachtige en bekende instrumentale werken zingen die gearrangeerd zijn voor a capella koor. Zo zijn ze te horen als een strijkorkest bij het Agnus Dei van Barber, en als een groot symfonieorkest bij Mahlers Ich bin der Welt Abhanden gekommen en Puccini’s O Mio Babbino Caro. Het programma zal voor vele klassieke muziekliefhebbers een feest van herkenning zijn, maar de composities krijgen een geheel nieuw karakter als ze worden gezongen door de mooie stemmen van Capella Sine Nomine!

We zullen dit geweldige programma (net als altijd) in drie mooie kerken uitvoeren! Noteer de data maar alvast in je agenda!

19 oktober 2019 | 15.00 uur | Sint Cathrien | Eindhoven
20 oktober 2019 | 15:15 uur | Lambertuskerk | Rotterdam
26 oktober 2019 | 20:00 uur | OLV Hemelvaartkerk | Den Haag

Programma

Agnus Dei van Bizet | John Cameron
Agnus Dei van Barber | Samuel Barber
Lux Aeterna van Elgar | John Cameron
Ich bin der Welt Abhanden Gekommen van Mahler | Clytus Gottwald
O Mio Babbino Caro van Puccini | Clytus Gottwald
On Hearing the First Cuckoo in the Spring van Delius | Robert Quinney
Solveig’s Song van Grieg | Alexander Milner & Lora Sansun
Christo Smarrito van Puccini | Ralph Allwood & Lora Sansun
Grablied (Der Tod und das Mädchen) van Schubert | Peter Cornelius
Busslied van Bach | Peter Cornelius
Die mit Tränen Säen van Bach | Ralph Allwood
Requiem Aeternam (Air on the G String) van Bach | Jonathan Rathbone

R&B

R&B staat gewoonlijk voor Rhythm and Blues, maar vandaag voor Romantiek en Barok en dan met name voor Rheinberger en Bach, de naamgevers van het programma dat Capella Sine Nomine gaat uitvoeren.

Romantiek en Barok, bestaat er een grotere contrast?

Toch zien we tussen Bach en Rheinberger ook een opmerkelijke overeenkomst: beiden voegden zich bij het schrijven van religieuze muziek -zij het in tegengestelde zin- niet naar de normen van hun omgeving.

Bach werd door tijdgenoten gezien als een ouderwets componist, met name in zijn vocale werken. Hij volhardde in het componeren in de lutherse traditie met het doel God te eren en de gelovige mens te onderwijzen. De manier waarop Bach intervallen, harmonieën en ritmiek in dienst van de tekst stelde, werd door zijn critici als te gecompliceerd en overdadig gezien.

In de 19e eeuw werd het briljante van Bachs strak geschreven, welhaast mathematisch aandoende muziek, opnieuw ontdekt door vernieuwers als Wagner. Terwijl tegelijkertijd -ironisch genoeg- vorm, orde en regelmaat in de muziek in een vaak heftige richtingenstrijd plaats maakten voor de verbeelding, spontaneïteit en persoonlijke expressie van de Romantiek.

Deze ontwikkeling liet Rheinberger niet onberoerd. Hij kreeg echter te maken met de strikte en behoudende muzikale opvattingen in de rooms-katholieke kerkmuziek. Destijds domineerden daar de ideeën van de Caeciliabeweging. Deze invloedrijke beweging wees juist elke vernieuwing af en propageerde het teruggrijpen op het gregoriaans en de vroege polyfonie. Rheinberger kon binnen dit keurslijf niet werken, hij ging zijn eigen creatieve gang. Geïnspireerd door de grote muzikale veranderingen van zijn tijd, schreef hij zijn eigentijdse religieuze werken.

In een contrastrijk programma voeren we vier motetten uit van Johann Sebastian Bach, afgewisseld met romantische koorwerken van Josef Gabriel Rheinberger.

Osterhymne, op. 134 – Josef Rheinberger
Vier Motetten, op. 133 – Josef Rheinberger
Singet dem Herrn ein neues Lied – Johann Sebastian Bach
Der Geist hilft unser Schwachheit auf – Johann Sebastian Bach
Fürchte dich nicht – Johann Sebastian Bach
Ich lasse dich nicht – Johann Sebastian Bach

12 mei 2019 | 15:00 uur | De Krijtberg | Amsterdam
17 mei 2019 | 20:00 uur | Sint Bonifaciuskerk | Alphen aan den Rijn
19 mei 2019 | 15:00 uur | O.L.V. Hemelvaartkerk | Den Haag

Mystical Songs

Howells | Mass in the Dorian Mode
Howells | A Spotless Rose
Howells | I Heard a Voice from Heaven
Bairstow | Let All Mortal Flesh be Silence
Bairstow | I Sat Down Under His Shadow
Willan | Three Liturgical Motets
Rutter | Musica Dei Donum
Rutter | Hymn to the Creator of Light

Het programma voor het project Mystical Songs bestaat uit composities van Herbert Howells (1892-1983), Edward Bairstow (1874-1946), Healey Willan (1880-1963) en John Rutter (1945), allevier componisten die in Engeland zijn geboren. Willan vertrok in 1913 naar Canada om daar uit te groeien tot één van de meest vooraanstaande componisten die het land heeft gekend. De andere drie hebben hun hele leven gewerkt in Engeland.

Capella Sine Nomine kiest graag voor minder bekende componisten en Healey Willan is daar een goed voorbeeld van. Doordat hij naar Canada vertrok om daar als componist en musicus aan de slag te gaan verdween hij uit het muzikale centrum en is hij in vergetelheid geraakt. Ook al zie je hier en daar de composities weer op programma’s in Engeland verschijnen, in Nederland is het een zelden gehoorde componist die zeker meer aandacht verdient, immers, zijn muziek is van een grote kwaliteit en schoonheid. Op het programma staan drie Liturgical motets, die allemaal gebaseerd zijn op teksten uit het Hooglied. De composities kenmerken zich door een grote melodische en harmonische zeggingskracht.

Van Bairstow zingen we Let All Mortal Flesh Keep Silence en I Sat Down Under His Shadow. Van de vier componisten die we zingen is Bairstow het eerst geboren. Interessant voor de luisteraar is om te horen hoe Bairstow muzikaal en compositorisch van invloed is geweest op zijn tijdsgenoten en de volgende generatie.

Tot slot zingen we werken van Herbert Howells en John Rutter. Bewust noemen we deze twee componisten in één adem. Howells als tijdgenoot van Bairstow en Willan, maar ook als groot muzikaal voorbeeld van John Rutter. Van Howells zingen we de zelden uitgevoerde Mass in the Dorian Mode (ook wel bekend als de Missa Sine Nomine), I Heard A Voice From Heaven en A Spotless Rose. De Mass in the Dorian Mode is bijzonder omdat Howells teruggrijpt op de renaissancistische compositiemethodes terwijl hij tegelijkertijd een eigentijds en eigen klankidioom weet te behouden. In de andere twee werken horen we Howells zoals we hem kennen: mystiek, ontroerend en met oog voor detail. Het is jammer dat de muziek van Howells zo weinig te horen is, want het is muziek die op eenzame hoogte staat.

Velen kennen de muziek van John Rutter door de enorme stapel kerstmuziek die hij heeft geschreven: zoet, easy listening en makkelijk zingbaar. Maar er is ook een andere, minder gehoorde Rutter. Een Rutter met diepgang, die de luisteraar en de zanger uitdaagt. In zijn compositie Musica Dei Donum (compositie voor koor en fluit) grijpt Rutter terug op Debussy. We herkennen in de prachtige fluitpartij de ideeën die we ook horen in de Prélude à l’après-midi d’un faune. Daarnaast zijn er harmonieën te horen die a-typsich zijn voor Rutter. Dit laatste geldt zeker voor Rutters compositie Hymn to the Creator of Light. Deze compositie schreef hij ter nagedachtenis aan Howells. Behalve dat Howells een voorbeeld is geweest voor Rutter is het duidelijk dat hij voor deze compositie de absolute inspiratiebron is geweest. De compositie, die in drie delen uiteenvalt, is in alle opzichten een eerbetoon aan Howells waarmee Rutter zich van een heel andere kant laat horen. Het is een veeleisend werk, dat zelden in Nederland wordt uitgevoerd.

28 oktober | 20:00 uur | Onze Lieve Vrouwekerk | Geervliet | Toegang gratis, collecte na afloop
3 november | 20:00 uur | OLV Hemelvaartkerk | Den Haag | Toegang gratis, collecte na afloop
4 november | 15:00 uur | Grote kerk Overschie | Rotterdam | Toegang gratis, collecte na afloop

Soothing Sounds

Soothing Sounds is een programma met soms spannende, soms verstilde maar bovenal troostende muziek. De luisteraar wordt meegenomen op een reis langs bekende en minder bekende componisten, die elk op hun eigen manier de rust en de stilte in hun composities hebben weten te verklanken.

Vox Dicentis: Clama – Edward Naylor
Behold the Lamb of God – Fredrik Sixten
Nunc Dimittis – Pawel Lukaszewski
Opus 69 – Felix Mendelssohn
Hymnus de Ascensione Domini – Johan Wagenaar
Take Him, Earth, for Cherishing – Herbert Howells
They Are at Rest – Edward Elgar
Lux Aeterna (Nimrod) – Edward Elgar

12 mei 20:00 uur | OLV Hemelvaartkerk | Den Haag | Toegang gratis
19 mei 15:00 uur | Sint-Catharinakerk | Eindhoven | Toegang €7,-
20 mei 15:00 uur | Sint-Bonifaciuskerk | Alphen aan den Rijn | Toegang gratis

Yes Bach Again!

Yes, Bach Again! is een programma met oude en nieuwe muziek. De hoofdmoot van het programma bestaat uit drie motetten van Johann Sebastian Bach, met het motet Jesu, meine Freude als middelpunt. Daaromheen gedrapeerd zijn werken te horen van eigentijdse componisten zoals Knut Nystedt, Eric Whitacre en Randall Thompson. Door de volgorde van de werken ontstaat er een muzikale Spiegel im Spiegel:

Peace I leave with you → Knut Nystedt
Lobet den Herrn → Johann Sebastian Bach
Alleluia → Randall Thompson
Jesu, meine Freude → Johann Sebastian Bach
Alleluia → Eric Whitacre
Komm, Jesu, komm → Johann Sebastian Bach
Immortal Bach → Knut Nystedt